Loading...

Екологічна політика / гіг. висновки

Керівництво ТОВ «Ітак» проявляє турботу про майбутні покоління, забезпечуючи збереження сприятливого навколишнього середовища та підвищення якості життя.

Екологічна політика ТОВ «Ітак» заснована на розумінні того, що робота підприємства повинна призводити тільки до позитивних змін у навколишньому середовищі і не впливати на здоров’я персоналу та населення. Для цього компанія розробила основні принципи екологічної політики підприємства:

 • Визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище
 • Дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих вимог, що регламентують роботу виробничих підприємств в галузі охорони навколишнього середовища
 • Контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов’язаного з виробничою діяльністю підприємства
 • Застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами
 • Раціональне використання природних ресурсів
 • Скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація
 • Забезпечення безпечної експлуатації об’єкта
 • Відкритість і доступність екологічної інформації, конструктивна взаємодія з громадськістю
 • Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці персоналу
 • Застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності зі світовими стандартами
 • Пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів
 • Відкритість і доступність екологічної діяльності та співпраця з зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, конструктивна взаємодія з громадськістю
 • Постійне вдосконалення процесів у галузі охорони навколишнього середовища
 • Навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров’я і навколишнього середовища
 • Подання об’єктивної інформації про характер виробництва та його вплив на навколишнє середовище, здоров’я персоналу і населення

Екологічна політика підприємства поширюється на всю діяльність підприємства, пов’язану з постачанням комплектуючих і матеріалів, проектуванням, розробкою, виробництвом продукції, що виробляється підприємством. Весь персонал, що працює на підприємстві, проходить профілактичні медичні огляди з періодичністю, установленою нормативними документами.

Для досягнення цілей в області екологічної політики щорічно розробляються комплексні плани природоохоронних заходів із відповідним забезпеченням ресурсами.

Наше завдання у сфері екології — чинити найменший вплив на навколишнє середовище.